Τύπος: PV 300
Βάρος (kg): 165
Πλάτος (mm): 320
Τύπος: PV 450
Βάρος (kg): 315
Πλάτος (mm): 485
Τύπος: PV 600
Βάρος (kg): 460
Πλάτος (mm): 610
Τύπος: PV 700
Βάρος (kg): 875
Πλάτος (mm): 712
Τύπος: PV 850
Βάρος (kg): 1040
Πλάτος (mm): 863