Τύπος: MT 420 - H
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 4,35
Μέγιστο Φορτίο (kg): 2000
Τύπος: MT 625 - H
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 5,85
Μέγιστο Φορτίο (kg): 2500
Τύπος: MT 625 HA
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 5,85/7,95
Μέγιστο Φορτίο (kg): 2500
Τύπος: MT 733 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 6,90
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3.300
Τύπος: MT 933 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 9.07
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3.300
Τύπος: MT 1033 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 9,98
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3.300
Τύπος: MT 1135 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 11,05
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3500
Τύπος: MT 1135 HA easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 11,05/12,88
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3.300
Τύπος: MT 1135 comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 11,05
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3500
Τύπος: MT 1335 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 12,55
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3500
Τύπος: MT 1335 HA easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 12,55/14,40
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3500
Τύπος: MT 1335 comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 12,55
Μέγιστο Φορτίο (kg): 3500
Τύπος: MT 1440 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 13,53
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000
Τύπος: MT 1440 comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 13,53
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000
Τύπος: MT 1440A comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 13,53/15,40
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000
Τύπος: MT 1840 easy
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 17,55
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000
Τύπος: MT 1840 comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης (m): 17,55
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000
Τύπος: MT 1840A comfort
Μέγιστο Ύψος Φόρτωσης / Εργασίας (m): 17,55/19,25
Μέγιστο Φορτίο (kg): 4000