Η Manitou μετά την εξαγορά της αμερικανικής GEHL θα διανέμει στην ευρωπαϊκή αγορά τους φορτωτές πλάγιας ολίσθησης και τους ερπυστριοφόρους φορτωτές της Mustang υπό το όνομά της !!!

Τύπος : 850R
Φορτίο Ανύψωσης (kg):386
Ύψος Φόρτωσης (m) : 2,43
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 24
Πλάτος κάδου (m) : 0,90
Τύπος : 1050R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 476
Ύψος Φόρτωσης (m) : 2,73
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 35
Πλάτος κάδου (m) : 1,25
Τύπος : 1350R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 612
Ύψος Φόρτωσης (m) : 2,78
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 50
Πλάτος κάδου (m) : 1,52
Τύπος : 1500R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 680
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,02
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 50
Πλάτος κάδου (m) : 1.68
Τύπος : 1650R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 748
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,02
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 70
Πλάτος κάδου (m) : 1,68
Τύπος : 19000R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 862
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,06
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 70
Πλάτος κάδου (m) : 1,76
Τύπος : 2200R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 998
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,12
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 72
Πλάτος κάδου (m) : 1,83
Τύπος : 2600R
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 1.179
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,12
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 72
Πλάτος κάδου (m) : 1,83
Τύπος : 2700V
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 1.225
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,31
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 72
Πλάτος κάδου (m) : 1,83
Τύπος : 3300V
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 1.497
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,33
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 72
Πλάτος κάδου (m) : 1,88
Τύπος : 4200V
Φορτίο Ανύψωσης (kg): 1.905
Ύψος Φόρτωσης (m) : 3,65
Ισχύς Κινητήρα (Hp): 120
Πλάτος κάδου (m) : 2,14