Στοιχεία Εποικοινωνίας

18ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Tηλ.: 210 51.39.085, 210 51.41.075, 2105571717
Fax: 210 51.54.085
e-mail: apostol2@otenet.gr

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Ηλίας Αποστολόπουλος apostol2@otenet.gr
Γιαννης Αποστολόπουλοςgiannis@apostolopoulos.net