ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

SIMEX T300

  • Βάθος κοπής 300 mm
  • Πλάτος κοπής 50 mm
  • Υδραυλική πλάγια μετατόπιση
  • Διάταξη καθαρισμού ( γλώσσα )
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες
ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

SIMEX T450

  • Βάθος κοπής από 150 mm ως 450 mm
  • Πλάτος κοπής 50 mm
  • Υδραυλική πλάγια μετατόπιση
  • Υδραυλική ρύθμιση βάθους
  • Διάταξη καθαρισμού ( γλώσσα )
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες