ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Manitou

ΤΥΠΟΣ

100 XEL

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2003

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

130

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΥΨΩΣΗ 10 m- ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 450 kg .ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ