Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία Α

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μήκους 2,5 ως 5,0 m , ανυψωτικής ικανότητας μέχρι και 5.500 kg για μηχανήματα με μεταξόνιο 1.000 – 1.500 mm

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία Β

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μήκους 2,5 ως 5,0 m , ανυψωτικής ικανότητας μέχρι και 6.385 kg για μηχανήματα με μεταξόνιο 1.250 – 1.750 mm

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία C

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μήκους 2,5 ως 5,5 m , ανυψωτικής ικανότητας μέχρι και 14.000 kg για μηχανήματα με μεταξόνιο 1.500 – 2.000 mm

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία D

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ

Μήκους 2,5 ως 5,5 m , ανυψωτικής ικανότητας μέχρι και 26.300 kg για μηχανήματα με μεταξόνιο 1.500 – 2.000 mm

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία Ε

ΡΑΜΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΦΟΡΤΩΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Μήκους 1,8 ως 5,0 m , ανυψωτικής ικανότητας 1.000 kg ,πλάτους μέχρι και 1 m ιδανικές για φορτοεκφορτώσεις

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία F

ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ

Μήκους μέχρι και 6 m και πλάτους μέχρι και 1,4 m ιδανικές για πεζούς και διάβαση χαντακιών μέχρι και 5 m

Ράμπες Αλουμινίου Κατηγορία G

ΡΑΜΠΑ ΓΕΦΥΡΑ

Ιδανικές για τμήματα αποθηκών , εταιρίες logistics ,μπορούν να προσαρμοστούν και στην καρότσα των φορτηγών